grafika


grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 
grafika grafika grafika
 


Nová služba pre obyvateľov Bernolákova

>>VIAC INFO<<grafika grafika grafika
 
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie
Hlásenie obecného rozhlasu 20.01.2017
This text will be replaced
Archív obecného rozhlasu
 

grafika

Cestovný poriadok - VLAKY 2017


FILMOVÝ KLUB UVÁDZA

NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY SAD 2016 - 2017


POZOR NA POŽIARE V OBDOBÍ VIANOC

Výstraha pred požiarmi (.pdf)
Doporučenia hasičov (.pdf)


Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy... (klik pre viac info)


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU A VÝRUBU STROMOV (klik pre viac info)grafika
grafika

VÝSTRAHA PRED VTÁČOU CHRÍPKOU
V prípade nálezu alebo spozorovania hromadného, či neobvyklého úhynu domáceho alebo voľne žijúceho vtáctva obráťte sa na Obecnú políciu, ktorá zabezpečí prvotné opatrenia a zabezpečí aj miesto pred vstupom nepovolaných osôb.


Starosta obce Mgr. Richard Červienka zvoláva 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
23. januára 2017 (pondelok)
o 18:00 hod.

v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Oznamujeme občanom, že Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať do 31.1.2017(vrátane), na Obecnom úrade v Bernolákove, na prízemí, číslo dverí 7, u p. Simandelovej.
Daňová povinnosť vzniká občanom, ktorí v priebehu roka 2016 predali alebo kúpili nehnuteľnosť.
Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S môže požiadať v daňovom priznaní o úľavu na dani z nehnuteľnosti, ak sa jedná o nového daňovníka do 31.1.2017.
V prípade, keď daňovník mal vydaný preukaz s časovým obmedzením do konca roka 2016, je potrebné zánik nahlásiť.
V prípade, ak daňovník – držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S nadobudol preukaz v priebehu roka 2016, o zníženie dane musí požiadať do 31.1.2017 v priznaní k príslušným daniam.


Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2017 sa uskutoční v dňoch 1. 2. – 28. 2. 2017 Občania môžu úhradu za komunálny odpad zrealizovať od 1.2.2017 do 28.2.2017 v pokladni obecného úradu v stránkových hodinách alebo bankovým prevodom na č. účtu: SK56 1100 0000 0026 2173 0240 Tatra banka a.s., Variabilný symbol: 1330132016. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, adresu a telefónne číslo. Po pripísaní úhrady na účet, obecná polícia bude kontaktovať občanov a odovzdá im príslušnú nálepku.
>> VIAC INFO <<

Nový harmonogram vývozu odpadu
2017-Planovaci-kalendar-Bernolakovo-plasty-papier-kovy.pdf

SMS INFO


Vážení občania, obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce buď prostredníctvom SMS alebo e-mailových správ. Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/bernolakovo

Svoju požiadavku na odber správ nám môžete zaslať aj na e-mailové adresy: obec@bernolakovo.sk, marcela.turinicova@bernolakovo.sk, alebo telefonicky na čísle 02/4599 3911, kl. 108.

O Z N A M
Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast oznamuje zmeny...
(klik pre viac info...)


grafika

Oznamujeme občanom, že obec Bernolákovo disponuje voľnými nájomnými bytmi.
V prípade záujmu, kontaktujte Mgr. Marianu Lasicovú (mariana.lasicova@bernolakovo.sk alebo 02/40200605) ohľadom vyplnenia potrebných formulárov a odovzdania ďalších potrebných dokladov. Následne budú žiadosti posúdené a byty pridelené uchádzačom, ktorí vyhoveli požiadavkám v súlade s VZN č. 1/2015 o nakladaní s bytovým fondom.

ÚRADNÁ TABUĽA najnovšie oznamy
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou "Rodinný dom", Mierová ulica
2016
Vedecko - výskumné centrum Triblavina
Technická infraštrukúra, lokalita Poľná ul.
Povolenie zmeny stavby pred dokončením "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra"
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - "Technická infraštruktúra", lokalita Poľovnícka ulica
Rozpočet obce na rok 2017
Návrh VZN o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
Návrh VZN o podmienkach chovu a držaní psov
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina (3)
Technická infraštruktúra obytnej zóny Bernolákovo - Slnečnicová
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - zaslanie oznámenia o zmene
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Zámer previesť majetok
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo
Oznámenie o dražbe


SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejné obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

PROJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY
DESATORO OSTRAŽITOSTI
ZÁKLADY KRIMINALISTIKY


NKÚ - PROTOKOL
o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie

Nová mapa Bernolákova:

Odborný posudok: modulová prístavba versus murovaná prístavba ZŠ
Finančná analýza: schopnosť obce prijať návratné zdroje financovania

 

 
 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport

12.12.2016
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

7.11.2016
Verejné prerokovanie projektu dopravného pasportu obce

grafikana YOUTUBE v HD

19.9.2016
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

15.8.2016
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

30.6.2016
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

17.6.2016
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

13.6.2016
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

9.5.2016
Mimoriadne stretnutie rodičov vo veci prístavby ZŠ a MŠ

grafikana YOUTUBE v HD

14.3.2016
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

24.2.2016
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

8.2.2016
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

28.12.2015
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

16.12.2015
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 2015-2022

grafikana YOUTUBE v HD

14.12.2015
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

5.11.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

7. a 9.9.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

26.5.2015
Návrh riešenia modernizácie verejného osvetlenia v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

22.6.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

7.5.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

30.3.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafika
Video na YOUTUBE v HD

16.3.2015
ZÁPISNICA  anketovej komisie pre Anketu o Obecnej polícii v Bernolákove. Konečný výsledok ankety.


15.12.2016
Adventný koncert v kaštieli

15.12.2016
Náučný chodník "Čierna voda"

10.12.2016
Mikuláš v Bernolákove

9.12.2016
Slávnostný zápis detí do Pamätnej knihy obce Bernolákovo

13.11.2016
Koncert Honza Nedvěd

11.11.2016
Modrý piatok - november 2016

1.11.2016
Lampiónový sprievod 2016

23.9.2016
Slávnostný zápis jubilantov do Pamätnej knihy obce Bernolákovo

18.9.2016
Rally Kristalové krídlo 2016

11.9.2016
Bernolákovský oriešok 2016

10.9.2016
Čeklíske Echo 2016

21.8.2016
Pestrá hudobná paleta - Kultúrne leto 2016

14.8.2016
Podvečer pre skôr narodených

6.8.2016
Slávnostný zápis detí do Pamätnej knihy obce Bernolákovo

10.7.2016
Detský prázdninový podvečer

26.6.2016
Otvárací koncert Kultúrneho leta 2016

3.6.2016
Dni obce Bernolákovo 2016

25.5.2016
Oslavy 10. výročia ZUŠ v Bernolákove

1.5.2016
Bernolákovský Majáles

16.4.2016
Bernolákovské ochotnícke teátro (BOT) - MAFIÁNKY

20.3.2016
Divadelné predstavenie KOLAPS

11.3.2016
Modrý piatok - Banáš

26.2.2016
Filmový klub 1.

23.2.2016
Koncert Nedvědovci

14.2.2016
Detské premietanie

13.2.2016
Karneval

12.2.2016
Modrý piatok

23.1.2016
1. Bernolákovský obecný ples

19.12.2015
Koncert Marián Varga

18.12.205
Slávnostný zápis MUDr. Šimkovej do pamätnej knihy obce

11.12.205
Modrý piatok - Geišberg

6.12.205
Mikuláš

4.12.205
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

5.12.2015
Vianočné trhy 2015

20.11.2015
Slávnostné otvorenie cyklotrasy Bernolákovo - Nová Dedinka

16.11.2015
Junior párty

20.11.2015
Modrý piatok 1

15.11.2015
Divadlo z Častej

23.10.2015
Koncert Duo Jamaha

11.10.2015
Deň úcty k starším

8.10.2015
Šarkaniáda

3.10.2015
Lampionový sprievod

27.9.2015
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín

12.9.2015
Čeklíske Echo 2015

11.9.2015
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

11.9.2015
Slávnostný zápis jubilantov

2.9.2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

30.8.2015
Divadlo Úsmev

23.8.2015
Koncert B PLUS

8.8.2015
Slávnostný zápis detí do pamätnej knihy obce

9.8.2015
Country večer

26.7.2015
Hodové slávnosti - kolotoče

5.7.2015
Kultúrne leto - Prázdninový junior a senior deň

28.6.2015
Kultúrne leto- Trochu od nás, trochu exotiky z Kuby

21.6.2015
Zahájenie Kultúrneho leta- Letný slnovrat u Sv. Anny

5.-7.6.2015
Fotogaléria z Dní obce Bernolákovo

30.5.2015
Pérák Grand Prix 2015 - motorky
grafika
Video na YOUTUBE v HD

Pérák Grand Prix 2015 - vyhlásenie víťazov
grafika
Video na YOUTUBE v HD

FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2015/2016
-> Tabulka

22.3.2015
Futbalová nedeľa Areál Jána Popluhára v Bernolákove


21.3.2015
Volejbalový oddiel športového klubu VATEK v Bernolákove sa zúčastnil medzinárodného turnaja v Berlíne.


19.3.2015
Turnaj žiakov zo základných škôl v Bernolákove 19.3.2015
McDonald´s CUP 2014/2015


20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu

SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.sk


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

smelo do starostu

facebook becnej polície

INFORMÁCIA
Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2014


Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2015grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ
Obecný úrad Bernolákovo

grafika grafika grafika

 

grafika
 
grafika

 

grafika