grafika


grafika
grafika grafika grafika
 

 
grafika grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 


grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
 grafika grafika grafika
 
grafika grafika grafika
 


Nová služba pre obyvateľov Bernolákova

>>VIAC INFO<<grafika grafika grafika
 
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
 Návštevník
 Občan - Podnikateľ
 Adresár
Informácie
Hlásenie obecného rozhlasu 6.12.2016
This text will be replaced
Archív obecného rozhlasu
 

grafika

NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY SAD 2016 - 2017


POZOR NA POŽIARE V OBDOBÍ VIANOC

Výstraha pred požiarmi (.pdf)
Doporučenia hasičov (.pdf)

grafika
grafika

Vianočné trhy 2016
Záujemcovia o predaj počas podujatia Vianočné trhy 2016, ktoré sa uskutoční 10.12. v Bernolákove na Školskej ulici, adresujte svoje žiadosti na pani Martinu Brunel, predseda OZ Školáčik (oz.skolacik@gmail.com)

SMS INFO


Vážení občania, obec Bernolákovo Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce buď prostredníctvom SMS alebo e-mailových správ. Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/bernolakovo

V časopise Bernolák 3/2015 bola nesprávne uvedená informácia o e-maile a tel. čísle... svoju požiadavku na odber správ nám môžete zaslať aj na e-mailové adresy: obec@bernolakovo.sk, marcela.turinicova@bernolakovo.sk, alebo telefonicky na čísle 02/4599 3911, kl. 108.

Oznamujeme, že dňa 5.-6.12.2016 je Ing. Martin Guldan, PhD., Ing. Klaudia Šichtová a Ing. Denisa Danišová (stavenbý úrad) na školení.O Z N A M
Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast oznamuje zmeny...
(klik pre viac info...)


grafika

Oznamujeme občanom, že obec Bernolákovo disponuje voľnými nájomnými bytmi.
V prípade záujmu, kontaktujte Mgr. Marianu Lasicovú (mariana.lasicova@bernolakovo.sk alebo 02/40200605) ohľadom vyplnenia potrebných formulárov a odovzdania ďalších potrebných dokladov. Následne budú žiadosti posúdené a byty pridelené uchádzačom, ktorí vyhoveli požiadavkám v súlade s VZN č. 1/2015 o nakladaní s bytovým fondom.

ÚRADNÁ TABUĽA najnovšie oznamy
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina (3)
Technická infraštruktúra obytnej zóny Bernolákovo - Slnečnicová
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina - zaslanie oznámenia o zmene
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Návrh VZN o stanovení miestneho poplatku za rozvoj
Návrh VZN o podmienkach chovu a držaní psov
Zámer previesť majetok
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo
Oznámenie o dražbe
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - vo veci zmeny stavby pred dokončením "Projekt Triblavina, kostrová infraštruktúra, objekt SO 401 Splašková kanalizácia, zmeny..."
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania "Skladová hala s administratívou"
Zmena napadnutého rozhodnutia stavebného úradu obce Bernolákovo SU-373-0116-SP-VN
Oznámenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec OU-SC-OSZP-2016-010126-G-46-Ry
"Logistický park Ivanka pri Dunaji"
Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia pre osobité úžívanie vôd
Rozhodnutie k vydanému rozhodnutiu "SÚ-374-0116-SP VN-IDT"
Rozhodnutie o povolení stavby "6x rodinný dvojdom a inžinierské siete (12 rodinných domov)"
Rozhodnutie o povolení stavby "6x rodinný dvojdom - objekt SO13 Komunikácie a spevnené plochy"
Kolaudačné rozhodnutie "Základná škola Bernolákovo - prístavba"
Rozhodnutie o povolení stavby "LOC Bernolákovo - areálová infraštruktúra"
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Mountpark Logistické centrum Bernolákovo
Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej a vodnej správy číslo OU-SC-OSZP/2016/010126-G-46-Ry
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo na II. polrok 2016
Zámer previesť majetok - Vojtech Pokrývač, Ing. Kataríne Pokrývačovej
Zámer previesť majetok - Jaroslav Juriga, Alena Jurigová
Zámer previesť majetok - Ing. Félix Bureš, JUDr. Katarína Burešová
Predĺženie platnosti povolenia vodnej stavby "Vedecko - výskumné centrum Triblavina"
Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy


SPRÁVNE KONANIA životné prostredie

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy

Verejné obstarávanie  obce Bernolákovo - prehľad

PROJEKTY PREVENCIE KRIMINALITY
DESATORO OSTRAŽITOSTI
ZÁKLADY KRIMINALISTIKY


NKÚ - PROTOKOL
o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie

Nová mapa Bernolákova:

Odborný posudok: modulová prístavba versus murovaná prístavba ZŠ
Finančná analýza: schopnosť obce prijať návratné zdroje financovania

 

 
 Udalosti do pozornosti - STALO SA


veci verejné Kultúra zaujímavosti Šport

7.11.2016
Verejné prerokovanie projektu dopravného pasportu obce

grafikana YOUTUBE v HD

19.9.2016
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

15.8.2016
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

30.6.2016
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

17.6.2016
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

13.6.2016
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

9.5.2016
Mimoriadne stretnutie rodičov vo veci prístavby ZŠ a MŠ

grafikana YOUTUBE v HD

14.3.2016
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

24.2.2016
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

8.2.2016
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

28.12.2015
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

16.12.2015
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo 2015-2022

grafikana YOUTUBE v HD

14.12.2015
8. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

5.11.2015
7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

7. a 9.9.2015
6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove

grafikana YOUTUBE v HD

26.5.2015
Návrh riešenia modernizácie verejného osvetlenia v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

22.6.2015
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

7.5.2015
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafikana YOUTUBE v HD

30.3.2015
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Bernolákove
grafika
Video na YOUTUBE v HD

16.3.2015
ZÁPISNICA  anketovej komisie pre Anketu o Obecnej polícii v Bernolákove. Konečný výsledok ankety.


13.11.2016
Koncert Honza Nedvěd

11.11.2016
Modrý piatok - november 2016

1.11.2016
Lampiónový sprievod 2016

23.9.2016
Slávnostný zápis jubilantov do Pamätnej knihy obce Bernolákovo

18.9.2016
Rally Kristalové krídlo 2016

11.9.2016
Bernolákovský oriešok 2016

10.9.2016
Čeklíske Echo 2016

21.8.2016
Pestrá hudobná paleta - Kultúrne leto 2016

14.8.2016
Podvečer pre skôr narodených

10.7.2016
Detský prázdninový podvečer

26.6.2016
Otvárací koncert Kultúrneho leta 2016

3.6.2016
Dni obce Bernolákovo 2016

25.5.2016
Oslavy 10. výročia ZUŠ v Bernolákove

1.5.2016
Bernolákovský Majáles

16.4.2016
Bernolákovské ochotnícke teátro (BOT) - MAFIÁNKY

20.3.2016
Divadelné predstavenie KOLAPS

11.3.2016
Modrý piatok - Banáš

26.2.2016
Filmový klub 1.

23.2.2016
Koncert Nedvědovci

14.2.2016
Detské premietanie

13.2.2016
Karneval

12.2.2016
Modrý piatok

23.1.2016
1. Bernolákovský obecný ples

19.12.2015
Koncert Marián Varga

18.12.205
Slávnostný zápis MUDr. Šimkovej do pamätnej knihy obce

11.12.205
Modrý piatok - Geišberg

6.12.205
Mikuláš

4.12.205
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

5.12.2015
Vianočné trhy 2015

20.11.2015
Slávnostné otvorenie cyklotrasy Bernolákovo - Nová Dedinka

16.11.2015
Junior párty

20.11.2015
Modrý piatok 1

15.11.2015
Divadlo z Častej

23.10.2015
Koncert Duo Jamaha

11.10.2015
Deň úcty k starším

8.10.2015
Šarkaniáda

3.10.2015
Lampionový sprievod

27.9.2015
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín

12.9.2015
Čeklíske Echo 2015

11.9.2015
Slávnostný zápis detí v Kultúrnom dome

11.9.2015
Slávnostný zápis jubilantov

2.9.2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

30.8.2015
Divadlo Úsmev

23.8.2015
Koncert B PLUS

8.8.2015
Slávnostný zápis detí do pamätnej knihy obce

9.8.2015
Country večer

26.7.2015
Hodové slávnosti - kolotoče

5.7.2015
Kultúrne leto - Prázdninový junior a senior deň

28.6.2015
Kultúrne leto- Trochu od nás, trochu exotiky z Kuby

21.6.2015
Zahájenie Kultúrneho leta- Letný slnovrat u Sv. Anny

5.-7.6.2015
Fotogaléria z Dní obce Bernolákovo

30.5.2015
Pérák Grand Prix 2015 - motorky
grafika
Video na YOUTUBE v HD

Pérák Grand Prix 2015 - vyhlásenie víťazov
grafika
Video na YOUTUBE v HD

FUTBAL
ŠK Bernolákovo Muži 2015/2016
-> Tabulka

22.3.2015
Futbalová nedeľa Areál Jána Popluhára v Bernolákove


21.3.2015
Volejbalový oddiel športového klubu VATEK v Bernolákove sa zúčastnil medzinárodného turnaja v Berlíne.


19.3.2015
Turnaj žiakov zo základných škôl v Bernolákove 19.3.2015
McDonald´s CUP 2014/2015


20.9.2014
Turnaj starí páni a osobnosti Československého futbalu

SPOMIENKA .
6.3.2011 v nedeľu predpoludním vo veku 75 rokov navždy dotĺklo srdce najlepšieho slovenského futbalistu 20. storočia Jána Popluhára. Venujme mu tichú spomienku Podnikatelia a podniky v obci Bernolákovo>> Zoznam podnikov a podnikateľov v obci Bernolákovo <<


v prípade požiadavky na aktualizáciu alebo zaradenie do zoznamu píšte na adresu obce Bernolákovo obec@bernolakovo.sk


grafika
grafika grafika grafika
grafika
Predpoveď počasia

smelo do starostu

facebook becnej polície

INFORMÁCIA
Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2014


Zverejnené
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
Mgr. Richarda Červienku
starostu obce Bernolákovo
za rok 2015grafika grafika grafika
   
grafika grafika grafika

grafika grafika grafika
  správca
obec@bernolakovo.sk
prevázkovateľ
Obecný úrad Bernolákovo

grafika grafika grafika

 

grafika
 
grafika

 

grafika