Menu
 

 

 

 

 

Referát kultúry a kultúrneho dedičstva
 

Informácie
Peter Quarda tel. 02/40 200 615    peter.quarda@bernolakovo.sk
Andrea Grebečiová    tel. 02/40 200 615    andrea.grebeciova@bernolakovo.sk
 

-          spravuje kultúrny dom
-          usporadúva kultúrne a spoločenské podujatia
-          spolupracuje pri uvádzaní zábavných, hudobných, divadelných, tanečných a detských programov
-          spolupracuje pri organizovaní výstav
-          propaguje aktivity uskutočňované v priestoroch KD
-          poskytuje prenájom priestorov KD
 
 
Prenájom priestorov v Kultúrnom dome je možný  - na základe písomnej žiadosti na adresu Obecný úrad, Hlavá 111, Bernolákovo
-  faxom na t.č. 0245993763 kl.115
-  na adresu KD Bernolákovo, Hlavná 107, Bernolákovo
-  mejlom na adresu andrea.grebeciova@bernolakovo.sk
 
 
Cenník prenájmu priestorov KD, platný od 1.1.2011
 
Vestibul                                   7         /93,5 m2/
Malá sála                                10        /77,8 m2/
Veľká sála                              24         / 220 m2/
Šatňa pre účinkujúcich             4         /20,7 m2/
Celý objekt                              40 €
 
Pre organizácie a firmy registrované na území obce je poskytovaná 50% zľava.
Cena platí za každú začatú hodinu.
 
 
Obecná knižnica
je súčasťou Kultúrneho domu a slúži všetkým občanom z Bernolákova , aj z okolitých obcí.
Zriaďovateľom knižnice je Obec Bernolákovo.
V súčasnosti knižničný fond tvorí okolo 26000 knižničných jednotiek a  má 450 stálych čitateľov.
 
Základným predmetom činnosti je :
- získavanie, spracovanie, ochraňovanie a sprístupňovanie kníh a časopisov
- budovanie univerzálneho knižničného fondu
- poskytovanie knižnično-informačných služieb
- zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby
 
V knižnici sú dve oddelenia

pre dospelých, ktorý tvorí beletria a odborná literatúra .   Vzhľadom na postavenie knižnice je každý odbor zastúpený základnými titulmi.
                                            
Knižničný fond obsahuje  : romány, dobrodružnú a historickú literatúru, detektívky, cestopisy, životopisy, poéziu, literatúru faktu
-          odporúčanú literatúru pre študentov SŠ
-          noviny a časopisy
                                         
- pre deti a mládež  -  fond obsahuje rozprávky, leporelá, romány pre mládež, povinné čítanie pre žiakov ZŠ, odbornú literatúru
 
 
Čitateľom je k dispozícií:
-          voľný výber kníh
-          priestor na čítanie časopisov, novín
 
 
Zápisné v knižnici                                             Výpožičný čas
 
Deti do 15 rokov :   bez poplatku                           Pondelok :  14.00 – 18.00
Mládež 15-19 r.   :   1 €                                          Utorok     :  13.00 -  16.00
Dospelí                 :  2 €                                          Streda      :    zatvorené
Dôchodcovia        :  1 €                                          Štvrtok    :   10.00 – 19.00
                                                                                Piatok      :  13.00 – 15.00
 
 
Kontakt 
Mariana Jórová tel. 02/4599 3922    mariana.jorova@bernolakovo.skSpäť

 


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk