Menu
 

 

 
 

1. Bernolákovský obecný ples

23. január 2016


Krásne dámy po boku ustrojených gentlemanov, nádherne vyzdobená sála, skvelé hudobné a tanečné vystúpenia, plné stoly chutného jedla, zábavné fotenie, bohatá tombola a vrúcne privítanie od starostu...
Takto by sa dal v skratke opísať 1. bernolákovský obecný ples, ktorý sa konal presne pred týždňom v Bernolákove.

Starosta obce vo svojom úvodnom slove vyjadril túžbu, aby sa "plesanie" v Bernolákove stalo tradíciou, s čím určite všetci zúčastnení súhlasili.

Pestrý program a dobrá zábava trvala až do neskorých nočných hodín. Zbytočných tisíc slov... pozrite si zopár fotografií... :)

foto: Marek NagySpäť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk