Menu
 

 

 
   

Referát podateľne a výpravovne písomností

 

 Renata Holická

 tel. 02/40 200 601

          *  zodpovedá za chod podateľne obecného úradu
          *  zodpovedá za vedenie dennej evidencie došlej pošty a jej expedovanie
          *  vykonáva otváranie a triedenie všetkej došlej pošty a jej doručovanie určeným príjemcom
          *  vykonáva preberanie vybavených spisov z jednotlivých oddelení a referátov


Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk