Menu
 

 

 
 
 
OBECNÝ ÚRAD BERNOLÁKOVOSídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Tel: 02/ 40 200 601, 02/ 40 200 608
 
e-mail : obec@bernolakovo.sk

Telefónny zoznam úradu - oddelenia, referáty

Organizačný poriadok Obecného úradu v Bernolákove

Stránkové hodiny:

PONDELOK  8.00 - 18.00
UTOROK zatvorené
STREDA  7.30 - 16.00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7.30 - 12.00


Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00

 

Starosta obce


Mgr. Richard Červienka   richard.cervienka@bernolakovo.sk
Zástupkyňa starostu
Prednostka úradu


Bc. Ľubomíra Šuvadová tel.č. 02/40 200 613
lubomira.suvadova@bernolakovo.sk


Sekretariát starostu obce a zástupcu starostu

Mgr. Marcela Turiničová  tel. 02/40 200 608
mobil: 0905 941 866
marcela.turinicova@bernolakovo.sk
Oddelenie ekonomických činností, daní a poplatkov


Referát ekonomických činností


Ľubica Vallová tel. 02/40 200 616 lubica.vallova@bernolakovo.sk

Michaela Bubeníková tel. 02/40 200 618 michaela.bubenikova@bernolakovo.sk

Referát daní, miestnych poplatkov

Bc. Anna Simandelová tel. 02/40 200 602 anna.simandelova@bernolakovo.sk
Oddelenie správy majetku, životné prostredie a prevádzkových činností


Referát správy majetku a prevádzkových činností

Ing. Peter Vittek tel. 02/40 200 611 peter.vittek@bernolakovo.sk


mobil tel: 0907 113 311
Erik Mihalský tel. 02/40 200 611 erik.mihalsky@bernolakovo.sk

Referát ochrany životného prostredia


RNDr. Monika Czupeková
tel. 02/40 200 607
monika.czupekova@bernolakovo.skOddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy


Referát - Stavebný úrad


Ing. Ivan Dutka tel. 02/40 200 603 ivan.dutka@bernolakovo.sk

Ing. Martin Guldan, PhD.
tel. 02/40 200 617 martin.guldan@bernolakovo.sk

Ing. Klaudia Šichtová klaudia.sichtova@bernolakovo.sk

Referát územného plánovania, kanalizácie a dopravy

Ing. arch. Marián Jurča tel. 02/40 200 606 marian.jurca@bernolakovo.sk

Ing. Denisa Danišová tel. 02/40 200 606 denisa.danisova@bernolakovo.sk

Referát evidencie drobných stavieb a číslovania budov

Ing. Martin Guldan, PhD. tel. 02/40 200 617 martin.guldan@bernolakovo.sk  

Ing. Denisa Danišová tel. 02/40 200 606 denisa.danisova@bernolakovo.sk

Ing. Klaudia Šichtová tel. 02/40 200 617 klaudia.sichtova@bernolakovo.sk


mobil tel:

Oddelenie vnútorných vecí


Referát personalistiky a miezd


Helena Čambalová,  tel. 02/40 200 614 helena.cambalova@bernolakovo.sk

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Elena Molnárová tel. 02/40 200 604 elena.molnarova@bernolakovo.sk

Osvedčovanie podpisov a listín

Bc. Alena Mihályová tel. 02/40 200 604 alena.mihalyova@bernolakovo.sk

Podateľňa a výpravovňa písomností

Renáta Holická, tel. 02/40 200 601 renata.holicka@bernolakovo.sk

PokladňaMichaela Bubeníková tel. 02/40 200 618 michaela.bubenikova@bernolakovo.sk
Oddelenie kultúry, sociálnych vecí, školstva, športu a mládeže


Referát kultúry a kultúrneho dedičstva


Peter Quarda
tel. 02/40 200 615 peter.quarda@bernolakovo.sk

Andrea Grebečiová tel. 02/40 200 615 andrea.grebeciova@bernolakovo.sk

Obecná knižnica:


Bc. Veronika Hrušková
tel. 02/40 200 622 veronika.hruskova@bernolakovo.sk

Referát sociálnych vecí a zdravotníctvaMgr. Mariana Lasicová tel. 02/40 200 605 mariana.lasicova@bernolakovo.sk