Menu
 

 

 
 

Referát správy majetku a prevádzkových činností

Ing. Peter Vittek

Tel. čísla tel. 02/40 200 611
mobil tel: 0907 113 311
 
 

- Priprava investicnych akcii realizovaných alebo pripravovaných obcou (najma stavby vo vlastnictve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie ... a línové stavby ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie... )
- Zabezpecovanie procesov verejneho obstaravania pre úrad
- Zabezpecovanie realizacie stavieb stavanych obcou
- Zabezpecovanie prevádzky stavieb v majetku obce
- Zabezpecovanie prevadzky hnutelnych veci v majetku obce (motorove vozidla, stroje, zariadenia)
- Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľností (najma pozemky)
- Komplexné zabezpecovanie technickej infrastruktury v novych stavebnych obvodoch ktore sa realizuju pod garanciou obce
- Zimna udrzba miestnych komunikacii

Späť


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk