Menu
 

 

 

 
 
[2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014][2015][2016]

Údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !

Úradná tabuľa 2017

názov popis
  Vydáva Vyvesené dňa
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Obec Bernolákovo 10.3.2017
Oznámenie - "Mountpark logistické centrum Bernolákovo"
Obec Bernolákovo 24.2.2017
Stavebné povolenie stavby Rodinný dom, Mierová ulica, Bernolákovo v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Obec Bernolákovo 17.2.2017
ČS Podunajské Biskupice - Bernolákovo - rekonštrukcia vodovodného zásobného potrubia
Obec Bernolákovo 7.2.2017
Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy číslo OU-SC-OSZPP2016/013460-I-34-Ry
Mesto Senec 6.2.2017
Oznámenie o začatí územného konania "Autocentrum - bezdotyková a ručná autoumyváreň"
Obec Bernolákovo 2.2.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Technická infraštruktúra", LKT Poľovnícka ulica
Obec Bernolákovo 2.2.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou "Rodinný dom", Mierová ulica
Obec Bernolákovo 13.1.2017

 

Späť


© 2005 - 2015 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk