Menu
 

 

 
 
• 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 • 2004
 
Hlásenia obecného rozhlasu nájdete v písomnej podobe vyvesené na informaènej tabuli pri Kultúrnom dome

Dátum vysielania
Formát
prehra

30.3.2017
mp3
stiahnu súbor
29.3.2017
mp3
stiahnu súbor
27.3.2017
mp3
stiahnu súbor
17.3.2017
mp3
stiahnu súbor
15.3.2017
mp3
stiahnu súbor
14.3.2017
mp3
stiahnu súbor
13.3.2017
mp3
stiahnu súbor
6.3.2017
mp3
stiahnu súbor
22.2.2017
mp3
stiahnu súbor
16.2.2017
mp3
stiahnu súbor
13.2.2017
mp3
stiahnu súbor
9.2.2017
mp3
stiahnu súbor
8.2.2017
mp3
stiahnu súbor
3.2.2017
mp3
stiahnu súbor
2.2.2017
mp3
stiahnu súbor
1.2.2017
mp3
stiahnu súbor
31.1.2017
mp3
stiahnu súbor
24.1.2017
mp3
stiahnu súbor
20.1.2017
mp3
stiahnu súbor
18.1.2017
mp3
stiahnu súbor
13.1.2017
mp3
stiahnu súbor
10.1.2017
mp3
stiahnu súbor


• 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011 • 2010 • 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 • 2004 •

Spä


© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.sk